Project Op Adem Komen

Project Op Adem Komen is een programma van vier sessies om ons mentale welbevinden te vergroten.

Dit programma is ontwikkeld door Ester na meer dan 12 jaar ervaring in het begeleiden van teams en individuen. De focus ligt op twee gebieden.

01

Persoonlijke ontwikkeling

Inzicht krijgen in gedrag en emoties. Om te adresseren wat er dwars zit om vervolgens inzicht te krijgen in de signalen die onze gedachten, onze hersenen en ons lichaam afgeven.

02

Secundaire preventie

Het beperken van schade door tijdig en adequaat op te treden bij diegenen die de eerste symptomen van verminderd mentaal welbevinden ervaren.

Waarom project Op Adem Komen?

Al een aantal jaren wordt er door GGD GHOR, het RIVM en het Trimbos-Instituut veel onderzoek gedaan naar ons mentaal welbevinden. Ook nu liegen de statistieken er niet om. Om een voorbeeld te noemen: in juni 2022 (week 23) gaf 28% van de deelnemers uit de leeftijdscategorie 25-39 aan zich voortdurend gestrest te voelen. Ook wordt er prestatiedruk ervaren en kampt een behoorlijk aantal deelnemers met slaapproblemen. Maar liefst 51% van de studenten ervaart psychische klachten. En 12% ervaart klachten zoals angst en somberheid in ernstige mate.

Heel wat mensen ervaren dat hun mentaal welbevinden (veerkracht, positieve mentale gezondheid en levenstevredenheid) niet in balans is.

Met project Op Adem Komen, wil ik graag inzetten om ons mentaal welbevinden te vergroten. Dit doen we aan de hand van persoonlijke gesprekken om samen te ontdekken wat de hulpvraag is/hulpvragen zijn en in te zetten op persoonlijke ontwikkeling.

Hoe ziet project Op adem komen eruit?

Het project bestaat uit vier sessies. Elke week is er één sessie. Elke sessie duurt 45 minuten. In de eerste sessie staat kennismaking centraal tezamen met het ontdekken en opstellen van hulpvragen. De hulpvragen zetten we om in doelen waar we de overige sessies mee aan de slag gaan.

Een belangrijke leidraad voor de sessies is een stukje logboek bijhouding of voor wie nog een stapje verder wilt gaan: journaling. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in hoe een dag eruit ziet, welke emoties er worden ervaren. Welke patronen worden er zichtbaar, wat gaat goed, waar zitten de uitdagingen en hoe creëren we meer ruimte om op adem te komen. Elke sessie zullen we de week doorspreken en terugkomen op de hulpvragen. Ademhalingsoefeningen zullen een terugkerend onderdeel zijn.

Sessie 1 : Let’s talk about you
Sessie 2 : Just breathe & take care
Sessie 3 : Keep it simple
Sessie 4 : Directions – Born to make a difference

De volgende onderwerpen staan centraal in dit project:

Hoe om te gaan met stress
Angstige gevoelens
Zorgen maken
Assertiviteit
Vertrouwen
Balans
Selfcare

De sessies worden ondersteund met behulp van cognitieve gedragstherapie.

Door de persoonlijke gesprekken, door een luisterend oor te bieden en door samen te ontdekken waar er ruimte is voor persoonlijke groei en ontwikkeling, werken we aan het vergroten van het mentaal welbevinden.

Behoefte om op adem te komen?

Voor het totale project hanteer ik een vast tarief van €600.
Neem graag contact met mij op voor een vrijblijvend introductiegesprek.

Privacy Preferences

Ester Consultancy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://ester.coach
+31636325771

Ester Spijker is de Functionaris Gegevensbescherming van Ester Consultancy Hij/zij is te bereiken via info@ester.coach

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ester Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ester.coach, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ester Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Om diensten bij u af te leveren
- Ester Consultancy analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ester Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ester Consultancy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ester Consultancy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ester Consultancy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ester Consultancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ester.coach.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ester Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ester Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ester.coach

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ‘Accepteren’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle categorieën cookies zoals omschreven in ons privacy statement.